PROGRAM

Programmet uppdateras löpande.

DAG 1 – Onsdag 3 maj 2023

10.00-12.00 Registrering

12.00-13.00 Mingellunch serveras i utställningen

13.00-13.15 Invigning

Sal: H2
Invigningstal av Ulla Delfs Moss, Verksamhetschef Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Marjan Garmroudi, Vice Ordförande Regionfullmäktige VGR och Lisbeth Sunden Andersson, Vice ordförande i Kommunfullmäktige Göteborgs stad.

Presentation av det vetenskapliga programmet av Lars Palmqvist, Överläkare och professor Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13.15-14.00 Invigningsföreläsning

Sal: H2
Invigningsföreläsning – Neurodegerativa sjukdomar
Kaj Blennow Professor vid Göteborgs Universitet
Moderator: Ulf Andreasson

14.00-14.30

Sal: H2
MS
Jan Lycke, Professor och överläkare i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Ulf Andreasson

Sal: J1
SFKK
Kvalitetssäkring av blodgaser – en utmaning
Helena Lindberg, Ann-Charlotte Viktorsson
Moderator: Eva Landberg

Sal: H1
Förhöjda provsvar av hjärttroponin orsakade av metodinterferens – Finns behov av nationell harmonisering?
Anna Engberg, Ph.D. Sjukhuskemist, Region Skåne, Per Bjellerup, Överläkare Laboratoriemedicin Västmanland, Mattias Karlman Överläkare Laboratoriemedicin Västmanland, Ola Hammarsten, Professor och Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Moderator: Ola Hammarsten

14.30-15.00

Sal: H2
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Caroline Ingre, överläkare på ME Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset
Moderator: Ulf Andreasson

Forts.
Sal: J1

SFKK
Kvalitetssäkring av blodgaser – en utmaning
Helena Lindberg, Ann-Charlotte Viktorsson
Moderator: Eva Landberg

Sal: H1
Troponin T och I – Kardiologens perspektiv
Kaj Eggers, Associate Professor Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Moderator: Ola Hammarsten

15.00-15.30 Fika / utställning

15.30-16.00

Sal: H2
Parkinsons sjukdom
David Bäckström, Neurolog vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Moderator: Ulf Andreasson

Sal: J1
Referensintervall för barn – hur svårt kan det bli?
Gunnar Nordin
Moderator: Anders Olsson

Sal: H1
Empowering In-depth definition of lipid lowering treatments in Humans by Intelligible Heterogeneous Networks
Paolo Parini, Överläkare och professor vid Karolinska Institutet
Moderator: Joakim Sandstedt

16.00-16.30

Sal: H2
Standardisering av biomarkörer i IFCC Work Group: Biomarkers of Neurodegenerative Diseases
Johan Gobom , docent i neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Ulf Andreasson

Sal: J1
Verifiering och framtagande av åldersstratifierade referensintervall
Niklas Forsgard och Carlos E. Rodríguez
Moderator: Anders Olsson

Sal: H1
Buzz word eller diagnostikens roll i framtidens vård – visste du det här om precisionsmedicin?
Daniel Ågren Ph.D. Personalised Healthcare Lead, Roche AB

16.30-17.00

Sal: H2
mTBI – En banbrytande analys för bedömning av lindrig traumatisk hjärnskada,
Joel Ljunggren, PhD, Value Expansion Specialist, Core Diagnostics at Abbott

Sal: J1
Svarspresentation *→↓↖↑≈≠!?
Joakim Sandstedt och Tommi Tallheden, Specialistläkare Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Anders Olsson

17.00-19.00

Sal: R24+25
SSKF Årsmöte 17.00-18.00

Välkomstmingel i Utställningen

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen är värd för Välkomstmottagningen

DAG 2 – Torsdag 4 maj 2023

08.30-09.15

Sal: H2
Precisionsmedicinsk diagnostik och behandling av medfödda metabola sjukdomar
Niklas Darin, Professor och barnneurolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Fredrik Sterky Läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för laboratoriemedicin vid Göteborgs Universitet
Moderator: Fredrik Sterky

09.15-10.15

Sal: H2
Klinisk och kemisk diagnostik av medfödda glykosyleringsstörningar/CDG
Erik Eklund, överläkare och barnneurolog vid Universitetssjukhuset i Lund, tillsammans med Per Bengtson (Sjukhuskemist vid Hallands sjukhus, Halmstad)
Moderator: Fredrik Sterky

Sal: J1
Psykologisk trygghet – en viktig faktor för patientsäker diagnostik
Maysae Quttineh, Leg. Biomedicinsk analytiker, Områdeschef för primärvårdslaboratorierna Väst i Region Jönköping.
Deltagare i arbetsgrupp för säkerhetskultur i den nationella kunskapsstyrning.
Ordförande för IBL

Sal: H1
Role(s) of platelets in inflammation and as immune regulatory cells
John Semple, Professor vid Lunds Universitet
Moderator: Emma Josefsson

10.15-10.45 Fika / utställning

10.45-11.15

Sal: H2
Targeted urine metabolomics for rapid diagnosis of inborn errors of metabolism
Irene Körver-Keularts, Maastricht University Medical Center
Moderator: Fredrik Sterky

Sal: J1
Datadelning av hälsodata
Katarina Nyström Jurist
Moderator: Lars Palmqvist

Sal: H1
Trombocytfunktion med flödescytometri
Sofia Ramström, Docent vid Örebro Universitet
Moderator: Emma Josefsson

11.15-11.45

Sal: H2
Nya biomarkörer för lysosomala sjukdomar
Maria Blomqvist Klinisk Kemi, Sahlgrenska
Moderator: Fredrik Sterky

Sal: J1
Implementering av IVDR i VGR och dess utmaningar inom Klinisk kemi
Jessica Ylvén, Annika Hallgren och Henrik Ryberg
Moderator: Lars Palmqvist

Sal: H1
Snabb omställning av specialkoagulation vid VITT
Maria Tornemo, Överläkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Emma Josefsson

11.45-12.15

Forts.
Sal: J1

Implementering av IVDR i VGR och dess utmaningar inom Klinisk kemi
Jessica Ylvén, Annika Hallgren och Henrik Ryberg
Moderator: Lars Palmqvist

Sal: H1
Rädda hjärnan projektet
Emely Sjölander, Biomedicins Analytiker vid klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Emma Josefsson

12.15-13.15 Mingellunch serveras i utställningen

13.15-14.00

Sal: H2
cfDNA teknik och applikationer
Anders Ståhlberg, professor i klinisk genomik vid Göteborgs Universitet
Moderator: Linda Fogelstrand

14.00-14.30

Sal: H2
cfDNA som biomarkör vid transplantation
Jens Böhmer, överläkare vid barnhjärtcentrum Sahlgrenska Sjukhuset
Moderator: Linda Fogelstrand

Sal: J1
Inflammation en komplex, nödvändig och ibland livsfarlig process
Johan Bylund Professor Institutionen för odontologi vid Göteborgs Universitet
Moderator: Huamei Forsman

Sal: H1
Kortisol i blod, urin och saliv – Indikationer för analys och felkällor
Oskar Ragnarsson, överläkare, Docent, Endokrinsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Henrik Ryberg

14.30-15.00

Sal: H2
Övergång från qPCR till ddPCR i det kliniska laboratoriet
Julia Asp Docent vid Göteborgs universitet, Molekylärbiolog Klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset
Moderator: Linda Fogelstrand

Införande av HLA-typning med NGS i det kliniska laboratoriet
Pauline Isaksson
Moderator: Linda Fogelstrand

Sal: J1
Heparin-binding protein – en neutrofilmarkör för tidig identifiering av sepsis. Adam Linder – överläkare infektionskliniken SUS Lund, docent avd infektionsmedicin, Lunds Universitet. Moderator: Huamei Forsman

Sal: H1
Tillväxthormonbehandling på barn- nyttan av IGF-1 i SDS
Carina Ankarberg-Lindgren, Docent, Avd för pediatrik, GU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Moderator: Henrik Ryberg

15.00-15.30 Fika / utställning

15.30-16.00

Sal: H2
Optical DNA mapping för detektion av genfusioner
Fredrik Westerlund, Chalmers
Moderator: Linda Fogelstrand

Sal: J1
Identifiering av läkemedel för att behandla njursjukdom
Lisa Buvall Docent i njurfysioloogy och Senior director at Renal Bioscience, Early cardiovascular renal and metabolism på AstraZeneca
Moderator: Huamei Forsman

Sal: H1
Högkänslig mätning av steroidhormoner i CSF – Vilka faktorer styr steroidnivåerna i hjärnan?
Henrik Ryberg, Överförstekemist, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16.00-16.30

Sal: H2

  • Sysmex gör det igen – nu med koagulation
    En unik möjlighet att förena Sysmex hematologi, urin, koagulation och Tosoh/HbA1c
  • I Sysmex mellanmjukvara Extended IPU optimeras och standardiseras analysresultaten från regionens alla Sysmex instrument

Föreläsningen presenteras av Lisa Larsson, Sysmex Nordic Aps, filial Sverige

 

Sal: J1
Human Neutrophil Lipocalin (HNL), ett protein med stor diagnostisk potential
Per Venge – Professor, Klinisk kemi, Uppsala Universitet
Moderator: Huamei Forsman

Sal: H1
Do More with Data: New Potential for Clinical Decision Support and Quality using Models and Machine Learning in Workflow
Sean Roach, Siemens Healthineers

16.30-17.15

Postervandring

17.00

Sal: R24+25
SFKK Årsmöte 17.00-18.00

Konferensmiddag på Kooperativet Lindholmen 19.00

Bussar avgår från Svenska Mässan kl.18:30 och tar oss till Kooperativet Lindholmen. Resan tillbaka från restaurangen sker på egen hand.

DAG 3 – Fredag 5 maj 2023

08.30-09.00

Sal: H2
Utvalda abstract

08.30-08.45
Blodprov istället för lumbalpunktion
Elzbieta Rembeza, Kemist PhD, Neurokemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

08.45-09.00
Införande av ett åldersanpassat referensintervall för ApoB
Johanna Dehlsen Wersäll, Daniel Eklund, Magnus Hansson, Klinisk Kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm

09.00-09.30

Sal: H2
LC-MS/MS as a diagnostic tool – in cardiology
Göran Larson, prof em, Dept. of Laboratory Medicine, Sahlgrenska academy at the University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden

4D proteomics advances clinical research with larger and prospective sample sets
Carina Sihlbom, Ph.D., Head of unit, Proteomics Core Facility, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg

09.30-10.00

Sal: H2
Machine Learning, Segmentation and Visualisation Approaches from Complex Data
Alexandros Sopasakis, Docent (associate professor) Mathematics, LTH, Lunds Universitet

10.00-10.30 Fika / utställning

10.30-11.30

Sal: H2

Hur arbeta med miljö på ett universitetssjukhus? Från vision till praktiska exempel på labb. Framtidsspaning och samarbete mellan VGR, GU och klinisk kemi på SU
Anna Teghammar, klimatstrateg, koncernkontoret VGR
Fredrik Högberg, miljösamordnare, GU
Marion Walser, överBMA, klinisk kemi, SU
Moderator : Julia Cromvik, sektionschef, klinisk kemi

Sal: J1
Kompetensutmaningen inom sjukvården
Linda Nyberg, HR-specialist Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Ruth Wickelgren

Sal: J1
Diskussion, hur kan vi som professionsorganisation/utbildning bidra till en hållbar kompetensförsörjning i framtiden?
Quttineh Maysae och Ewa Grönvall, representerar IBL, institutet för biomedicinskt laboratorievetenskap, Helena Stenling, Anna Engberg representerar SSKF, Svenska Sjukhuskemistförbundet
Moderator: Ruth Wickelgren

Sal: H1
SSKF
Organtransplantation och laboratorieanalyser
Ingen transplantation utan klinisk kemi
Jana Ekberg, Överläkare, Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Immunsuppressiva läkemedelsanalyser
Mats Ohlson, överförstekemist Klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Moderator: Mats Ohlson

11.30-12.00

Sal: H2
Avslutning och farväl
Överlämning till nästa års arrangemang NFKK 2024

12.00 Lunch – Take Away

© Copyright - Klinisk Kemi 2023