Posters

Posterutställning och muntlig presentation av utvalda abstract

Vi är nyfikna på vilket forsknings-, utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs inom klinisk kemi i Sverige!

Postrar utifrån alla tänkbara aspekter av klinisk kemi och även laboratoriemedicin välkomnas. Dela gärna med er av erfarenheter från utvecklingsprojekt, både inom metodutveckling såväl som verksamhetsutveckling eller forskning. Vårmötet i klinisk kemi utgör dessutom ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen för läkare.

Av de inskickade abstracten kommer två väljas ut för muntlig presentation under en session i det vetenskapliga programmet. Meddela därför om du kan tänka dig att presentera ditt arbete muntligt när du skickar in ditt abstract.

Skicka in abstract

Alla som har anknytning till klinisk kemi är välkomna att skicka in abstract. Det förutsätts att inskickande författare/huvudförfattaren deltar i vårmötet och presenterar sin poster vid mötets gemensamma postersession, torsdag den 4 maj 2023. Posters ska sitta uppe under hela konferensen.

Abstract ska vara max 300 ord och skickas till:

su.abstract.kliniskkemi2023@vgregion.se

Sista dagen för att skicka in ditt abstract är 16 april 2023.

Inskickade abstract bedöms av vårmötets vetenskapliga programkommitté.

Abstract och poster bör i första hand vara på svenska även om engelska accepteras.

Accepterade Posters ska ha måtten 90×120 cm (stående format).

För posterpris kommer postrar att bedömas av representanter från organiserande föreningars styrelser (SFKK, SSKF och IBL/SKKT). Vinnaren av posterpriset får 5000 kronor!

© Copyright - Klinisk Kemi 2023