Hållbarhet

Klinisk Kemi 2023, bryr sig om hållbarhet!

Som arrangörer för Klinisk Kemi 2023 arbetar vi målmedvetet för att minska miljö- och klimatpåverkan vid arrangemanget. En konferens av denna storlek påverkar emellertid alltid miljön på grund av antalet personer som deltar, t.ex. det ökade resandet, mat och avfall etc. I planeringen av konferensen är vårt mål att minimera påverkan för miljön och uppfylla våra hållbarhetsstandarder.

Göteborg

Enligt det erkända Global Destination Sustainability Index är Göteborg världens mest hållbara destination. I Göteborg har vi bestämt oss. Vi bryr oss om planeten, vår stad och människorna som bor här. Därför är vår destinations uttalade mål att vara en internationell förebild inom hållbarhet. Vi är ödmjuka inför utmaningen men stolta över resultaten. När du besöker Göteborg bor du i en av världens grönaste hotellstäder, du har tillgång till hållbar kollektivtrafik, ett stort antal miljöcertifierade restauranger. Och mycket mer.

Läs mer om Göteborg och stadens miljömål och miljöarbete: goteborg.com/hallbarhet

Hållbara åtgärder

Konferensen arbetar för att få begränsad inverkan på miljön genom noggrann konsumtion av energi och resurser. Detta inkluderar även elektroniskt cirkulerande mötesmaterial och online fildelning. Vi producerar inte onödigt konferensmaterial och produkter och väljer i så fall miljövänliga och socialt vänliga produkter samt tillhandahåller hälsosam mat. Trots att ett helt hållbart möte kräver mera förberedelser är det värt ansträngningen, då alla åtgärder kan bidra till en positiv inverkan på miljön och generera hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan.

Dessa riktlinjer ges till deltagare, medverkande, utställare och entreprenörer vid konferensen och syftar till att utbilda och inspirera till fortsatt minskning av växthusgasutsläpp. Dessa riktlinjer utvärderas kontinuerligt, eftersom teknik och begränsningsalternativ fortsätter att förändras.

Klinisk kemi 2023 - hållbarhetsmål och handlingsplaner

I samband med vårmötet önskar vi att visa upp hur vi arbetar efter Västra Götalandsregionen och SU:s miljömål. Här kommer exempel på hur vi arbetar efter våra miljömål:

  • Minskat bilresande med privat bil i tjänsten för medarbetare. Aktiviteter: Istället erbjuds elcykel, kollektivtrafik eller regionens bilar som alla är miljöbilar.
  • Minskat antal flygresor och att alla medarbetare följer SU:s resepolicy. Aktiviteter: Alla resor ska bokas via resebyrå och följa resepolicyn. Medarbetare uppmuntras till digitala mötesformer. Miljöpåverkan från resor följs upp på SU samt ner på ansvarsnivå med hjälp av ”ReseKållen”. Framöver planerar vi samarbete med GU gällande resor, då vi har nära samarbete med universitetet.
  • Mer hållbara produkter och minskad användning av engångsmaterial. Aktiviteter: Tillsammans med Koncernkontoret VGR gjort en livscykelanalys av miljöpåverkan av analysen plasmaproteiner. Den visade att laboratoriereagens och eventuella bilresor till provtagningen ger störst miljöpåverkan. Utefter det har vi dialog med upphandlingsenheten i VGR om minskad miljöpåverkan från leverantörerna till VGR.
  • Tydlig CO2-budget inom klinisk kemi och att vi minskar utsläppen i takt med de regionala målen. Aktiviteter: Här har vi en miljögrupp som omvärldsbevakar och undersöker möjligheter till minskade utsläpp. I höstas deltog två medarbetare på CO2-budgetkonferens i Uppsala.
  • Samarbete med GU om hållbar utveckling. Vi har regelbundet utbyte med läkarutbildningen och BMA-utbildningen med kunskapsutbyte och föreläsningar för studenter om miljöarbete på klinisk kemi.
  • Avsatt tid för miljöarbetet: Utöver verksamhetsmiljöombud så finns även enhetsmiljöombud på varje enhet inom klinisk kemi.

Är du nyfiken på att veta mer? På fredag kl 10.30-11.30 under Miljö i sal H2 kommer vi att visa exempel på miljöarbetet inom klinisk kemi, samt samarbeten med Koncernkontoret och GU.

Några av de saker vi gör under konferensen:

Svenska Mässan och hotellen i Göteborg ligger nära varandra ofta inom gång- eller cykelavstånd.

Inget rött kött serveras under konferensen.

Under konferensen erbjuds alltid vegetariska alternativ för alla luncher för de som valt detta.

Allt kaffe/te som serveras vid “fika” rasterna (kaffepauser) kommer att vara ekologiskt och Fairtrade.

Svenska kranvatten är av hög kvalitet och kranvattenstandard kommer att finnas tillgängligt i hela anläggningen.

Tryckta material hålls till ett minimum och allt tryckt papper som konferensen tillhandahåller, tex anteckningsblock är tillverkat av certifierat papper (Svanen). Konferensmaterial så som programbok och information tillhandahålls online och via konferensens mobilweb.

Konferensnamnskylten är gjord av papper (FSC-certifierad) och inte av plast.

Vad du som besökare kan göra:

Res med tåg till Göteborg Centralstation. Även Fjärrbussar ankommer direkt till Centralstationen.

Konferensanläggningen ligger bara några minuters promenad från Centralstationen

I Göteborg går vi! Konferensanläggningen ligger i stadens centrum, alla hotell ligger inom gångavstånd från varandra – gå och utforska staden, använd kollektivtrafik istället för att ta taxi.

Följ anvisningarna om avfallsseparation vid platsen och på ditt boende när det är tillgängligt.

Svenskt kranvatten är av hög kvalitet. Välj detta istället för vatten på flaska. Ta med egna flaskor och fyll dem med kranvatten.

Om du har några frågor eller förslag till hållbarhetsarbetet för konferensen är du välkommen att kontakta oss på: kliniskkemi2023@meetx.se

Vänligen delta på ett klimatvänligt sätt!

Läs mer om hållbara resor i västsverige: vastsverige.com/hallbara-resor-i-vastsverige

© Copyright - Klinisk Kemi 2023